Hạnh phúc ví như nụ hôn, muốn thưởng thức phải san sẻ.

Bernard Melzer
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15166
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
LỊCH PHỤNG VỤ - LITURGICAL CALENDAR
Suy niệm CN & Lễ Trọng | Suy niệm trong tuần
Tháng Bảy - 2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.

For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
Chúa nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
30 1  
2  
3  
Thánh Tôma Tông Đồ; Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục
4  
Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha (1271-1336); Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng
5  
Thánh Antôn Maria Daccaria, linh mục (1502-1539)
6  
Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (1890-1902)
7  Chúa Nhật 14 TN
8  
9  
Thánh Augustinô Triệu Vinh (趙榮 Zhao Rong), linh mục, và các bạn, tử đạo
10  
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, trùm họ
11  
Thánh Biển Đức, Viện phụ (480-547)
12  
Thánh Inhaxiô Y, giám mục; Thánh Phêrô Khanh, linh mục, Thánh Anê Thành (Thánh Đê), giáo dân
13  
Thánh Henricô;
14  Chúa Nhật 15 TN
Thánh Camillô Lellis, linh mục (1550-1614)
15  
Thánh Bonaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (1221-1274); Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục; Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, thầy giảng
16  
Đức Mẹ núi Camêlô
17  
18  
Thánh Đaminh Đinh Đạt, binh sĩ
19  
20  
Thánh Apollinariê, giám mục, tử đạo;
Thánh Giuse Maria Diaz Sanjuro (An), giám mục
21  Chúa Nhật 16 TN
Thánh Inhatiô Delgado (Y), giám mục;
Thánh Laurentiô Brindisi, Linh mục và Tiến sĩ Hội Thánh (1559-1619)
22  
Thánh Maria Mađalêna
23  
Thánh Birgitta, nữ tu (1303-1373); Thánh Henri
24  
Thánh Sarbêliô Makhlũf, linh mục;
Thánh Giuse Fernandez (Hiền), linh mục
25  
Thánh Giacôbê Tiền, Tông đồ
26  
Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria
27  
28  Chúa Nhật 17 TN
Thánh Melchior Garcia San Pedro (Xuyên), giám mục
29  
Thánh nữ Martha
30  
Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ
31  
Thánh Inhaxiô Loyola, linh mục; Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục; Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, trùm họ
7/12/2024 8:47:42 AM
Năm Phụng vụ:      
CÁC BÀI ĐỌC NĂM B
* Lễ buộc - Holiday of Obligation
CN. I Mùa Vọng - 1st Advent: 03-12-2023
CN. II Mùa Vọng - 2nd Advent: 10-12-2023
CN. III Mùa Vọng - 3rd Advent: 17-12-2023
CN. IV Mùa Vọng - 4th Advent: 24-12-2023
* Lễ Chúa Giáng sinh - Christmas: Thứ 2, 25-12-2023
* Tết Dương lịch - Lễ Mẹ Thiên Chúa: Thứ 2, 01-01-2024 (abrogated because it falls on a Saturday or Monday)
Lễ Hiển Linh - Epiphany: Thứ 7, 06-01-2024 dời vào CN, 07-01-2024
TẾT NGUYÊN ĐÁN - LUNAR NEW YEAR: THỨ 7, 10-02-2024 (Theo Âm Lịch Việt Nam)
Lễ Tro - Ash Wednesday: Thứ 4, 14-02-2024
CN. I Mùa Chay: 18-02-2024
CN. II Mùa Chay: 25-02-2024
CN. III Mùa Chay: 03-03-2024
CN. IV Mùa Chay: 10-03-2024
CN. V Mùa Chay: 17-03-2024
CN Lễ Lá - Palm Sunday: 24-03-2024
* Chúa nhật Phục sinh - Easter: 31-03-2024
Kính Lòng Thương Xót Chúa - Divine Mercy: 07-04-2024
* Lễ Thăng Thiên - Ascension: Thứ 5, 09-05-2024 dời vào CN, 12-05-2024 (in most dioceses of the United States)
Lễ Hiện Xuống - Pentecost: 19-05-2024
Lễ Chúa Ba Ngôi - Trinity: 26-05-2024
Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Corpus Christy: Thứ 5, 30-05-2024 dời vào CN, 02-06-2024
* Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Assumption: Thứ 5, 15-08-2024
Lễ Chúa Kitô Vua - Christ The King: 24-11-2024
* Lễ Các Thánh - All Saints Day: Thứ 6, 01-11-2024
Kính Các Thánh Tử Đạo VN: CN, 24-11-2024
* Lễ Vô Nhiễm - Immaculate Conception: CN, 08-12-2024 (obligated in US)
CÁC BÀI ĐỌC NĂM C
CN. I Mùa Vọng - 1st Advent: 01-12-2024
CN. II Mùa Vọng - 2nd Advent: 08-12-2024
CN. III Mùa Vọng - 3rd Advent: 15-12-2024
CN. IV Mùa Vọng - 4th Advent: 22-12-2024
* Lễ Chúa Giáng sinh - Christmas: Thứ 4, 25-12-2024
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@