Hỡi người bạn nhỏ, bạn đang lo lắng sao? Bạn đang thao thức trong lo lắng sao? Đừng lo lắng… Tôi đang ở đây. Cơn nước lũ sẽ rút dần, nạn đói sẽ chấm dứt, mặt trời sẽ lại chiếu sáng vào ngày mai, và tôi luôn ở bên chăm sóc bạn. (Charlie Brown to Snoopy in Peanuts)

Charles Schulz
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15044
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Huế» GP Nha Trang
S  M  L
(Cập nhật: 09/03/2008)
 
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN

 

1. DÒNG NAM

 

Dòng Thánh Giuse (SVD)

 

1. Nhà chính: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, KH. Đt: 058 881100 - 881806. Email: dtgiuse@dng.vnn.vn

2. Cộng đoàn trạm y tế: 2. Tôn Đản, Nha Trang, KH. Đt: 058 827208- 825695.

3. Nhà tình thương: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, KH. Đt: 058 881737.

4. Cộng đoàn Phước Đồng: thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang. Đt: 058 710062.

5. Cộng đoàn Sông Pha: xã Lâm Sơn, h. Ninh Sơn, Ninh Thuận. Đt: 068 852451.

 

Dòng Thánh Phanxicô

 

1. Cộng đoàn chính: Tổ 32, K. Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang, KH. Đt: 058 831112.  

2. Cộng đoàn Thanh Hải: Củ Chi, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha Trang, KH. Đt: 058 832949.

3. Cộng đoàn Hà Ra (Ngọc Thanh): 230 Đường 2 tháng 4, Nha Trang, KH. Đt: 058 822549. 

4. Cộng đoàn Phù Sa: Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, KH. Đt: 058 890300.

5. Cộng đoàn Cư Thịnh: Suối Hiệp, Diên Khánh, KH. Đt : 058 745289. 

6. Cộng đoàn Đồng Dài: Diên Lâm, Diên   Khánh, KH. Đt: 058 785005.

7. Cộng đoàn Đất Sét: Diên Xuân, Diên Khánh, KH. Đt: 058 787314.

 

Dòng Chúa Cứu Thế

 

4 Tô Hiến Thành, Nha Trang, KH. Đt: 058 510537.       

Email: dcct@dng.vnn.vn

 

Dòng Xitô

 

Mỹ Ca, Lập Định, Cam Hòa, Cam Ranh,  KH. Đt: 058 863387.

 

Dòng La San

 

1. Cộng đoàn Nha Trang:8 Lê Lợi, Nha Trang, KH. Đt: 058 823553.

2. Cộng đoàn Vĩnh Thọ: KC001, Vĩnh Thọ, Nha Trang, KH. Đt: 058 831302.

 

2. DÒNG NỮ

 

- Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

 

1. Nhà chính:   Bình Cang, Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, KH.

Đt: 058 890193 - 890194 - 890195. 

Email: ttkt@dng.vnn.vnhanhhuong@dng.vnn.vn.

2. Cộng đoàn Nhà Trẻ, Bình Cang: Võ Cang, Vĩnh Trung, TP Nha Trang, KH.

    Đt: 058 890197.

3. Cộng đoàn Emmanuel (TGM Nha Trang): 22 Trần Phú, HT. 42, Nha Trang, KH.

    Đt: 058 822842.

4. Cộng đoàn Nazareth (ĐCV Sao Biển Nha Trang): 60 Đường số 9, Ph. Phước Long,

    HT. 61, Nha Trang, KH. Đt: 058 881095.

5. Cộng đoàn Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục:Bãi Dương, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha Trang, KH.

    Đt: 058 832901. 

6. Cộng đoàn Fiat:  88 Hùng Vương, Nha Trang, KH. Đt: 058 826333. 

7. Cộng đoàn Magnificat: 22 Bạch Đằng, Nha Trang, KH. Đt: 058 512073.

8. Cộng đoàn Tuyết Hồng: 61Trần Bình Trọng, Nha Trang, KH. Đt: 058510750. 

9. Cộng đoàn Bêtania: Chợ Mới, Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, KH. Đt: 058 891103.

10. Cộng đoàn Thanh Tịnh: Nhà thờ Ngọc Thuỷ, HT 11, Nha Trang, KH. Đt: 058 816921.

11. Cộng đoàn Niềm Tin: Nhà thờ Đại Điền, Diên Phú, Diên Khánh, KH. Đt: 058 770042. 

12. Cộng đoàn Thánh Tâm: Nhà thờ Hà Dừa, Diên Thạnh, Diên Khánh, KH. Đt: 058 850062.

13. Cộng đoàn Emmaus: Nhà thờ Cư Thịnh,  Suối Hiệp, Diên Thạnh, Diên Khánh, KH.

      Đt: 058 745289.

14. Cộng đoàn Vạn Giã: HT. 17, Vạn Giãõ, Vạn Ninh, KH. Đt: 0581257.

15. Cộng đoàn Hoà Bình: Cầu Ké, Vĩnh  Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang.

      Đt: 058 890494.

16. Cộng đoàn Hy Vọng: Nhà thờ Hoà Tân, Cửu Lợi, Cam Hòa, Cam Ranh, KH. 

      Đt: 058 863106.

17. Cộng đoàn Thiên Phúc 1: Nhà thờ Hoà Tân, Cửu Lợi, Cam Hoà, Cam Ranh, KH.

18. Cộng đoàn Thiên Phúc 2: Nhà thờ Hoà Tân, Cửu Lợi, Cam Hoà, Cam Ranh, KH.

     Đt: 058 863157.

19. Cộng đoàn Vinh Phúc: Nhà thờ Vinh  Trang, Cam An, Cam Ranh, KH.

     Đt: 058 864547 (nhờ nhắn).

20. Cộng đoàn Sao Mai: Tổ dân phố 3, Tấn Tài, Phan Rang, Ninh Thuận.

      Đt: 068 825278.

21. Cộng đoàn Niềm Vui: Nhà thờ Thanh Điền, Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

      Đt: 068 871373.

22. Cộng đoàn Thiên Hoà: Nhà thờ Gò Đền,  Tân Hải, Ninh Hải. Đt: 068 878087. 

23. Cộng đoàn Mai Anh: Nhà thờ  Gò Sạn,  Tân Hải, Ninh Thuận. Đt: 068 871013. 

24. Cộng đoàn Mai Khôi: Nhà thờ Tân Xuân, Đông Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.     

     Đt: 068 827670.

25. Cộng đoàn Têrêxa: Nhà thờ Nha Mơn,  Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận. 

     Đt: 068 864665.

26. Cộng đoàn An Hoà: Nhà thờ Phước An, Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận.   

     Đt: 068 862174.

27. Cộng đoàn Fatima: Nhà thờ Phước Thiện,  Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận. 

     Đt: 068 862135.

 

- Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

 

1. Nhà chính: Tân Bình, Văn Tứ, Cam Hoà, Cam Ranh, KH. Đt: 058 863020.    

    Email: hdmtgnt@dng.vnn.vn

2. Cộng đoàn Chi Lăng: 23B Chi Lăng, Nha Trang, KH. Đt: 058 875220.

3. Cộng đoàn Thánh Gia: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, KH. Đt: 058 881736.

4. Cộng đoàn Nhà Tình Thương, Thánh Gia: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, KH.

    Đt: 058 881737.

5. Cộng đoàn Lập Định: Lập Định, Cam Hoà, Cam Ranh, KH. Đt: 058 863417

6. Cộng đoàn Hoà Yên: Cam Đức, Cam Ranh, KH. Đt: 058 859404.

7. Cộng đoàn Hoà Nghĩa: Cam Đức, Cam Ranh, KH. Đt: 058 859255.

8. Cộng đoàn Vinh Trang: Cam An, Cam  Ranh, KH. Đt: 058 864207.

9. Cộng đoàn Phú Nhơn: Cam Phước, Cam Ranh, KH. Đt: 058 855673.

10. Cộng đoàn Trạm Xá: Cam Hoà, Cam Ranh, KH. Đt: 058 863186.

11. Cộng đoàn Bình Chính: Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Đt: 068 873368.

 

- Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn

 

1. Cộng đoàn Thanh Hải: 11 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang, KH. Đt: 058 831096.

    Email: mtgqn.th@dng.vnn.vn

2. Cộng đoàn Chính Toà: 31A Thái Nguyên, Nha Trang, KH. Đt: 058 816106.

3. Cộng đoàn Ninh Hoà: 64B Nguyễn Huệ, Ttr. Ninh Hoà, KH. Đt: 058 844102.

4.  Cộng đoàn Bình Cang: Trường Mầm Non  Khai Sáng, Vĩnh Trung, Nha Trang, KH.

     Đt: 058 890187.

5. Cộng đoàn Cây Vông: Cây Vông, Diên Thuỷ, Diên Khánh, KH. Đt: 058 774164.

6. Cộng đoàn Hoà Bình, Cam Ranh: Tu viện MTG Hoà Bình, Cam Nghĩa, Cam Ranh, KH.

    Đt: 058 857502.

7. Cộng đoàn Đá Bạc, Ba Ngòi: 149/6 Thống Nhất, Khóm 9, Đá Bạc, Cam Ranh, KH.

    Đt: 058 855809.

8. Cộng đoàn Thuỷ Lợi: Nhà thờ Thuỷ Lợi, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Đt: 068 871011.

9. Cộng đoàn Hộ Diêm: Nhà thờ Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Đt: 068 871027.

10. Cộng đoàn Hòn Thiên: Nhà thờ Hòn Thiên, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Đt: 068 871041.

11. Cộng đoàn Tấn Tài: Nhà thờ Tấn Tài, tổ 3, khu A, Phan Rang, Ninh Thuận.

     Đt: 068 825237.

12. Cộng đoàn Song Mỹ: Nhà thờ Song Mỹ, Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận.  

     Đt: 068 854351.

13. Cộng đoàn Sông Pha: Nhà thờ Sông Pha, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận. 

     Đt: 068 852220.

 

- Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

 

1. Cộng đoàn Ba Làng: Ba Làng, Vĩnh Hải, Nha Trang, KH. Đt: 058 55003.

2. Cộng đoàn Xuân Ninh: Xuân Ninh, Cam  Phúc, Cam Ranh, KH. Đt: 058 861304.

 

Đan Viện Cát Minh Nha Trang     

 

Bắc Sơn, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha  Trang, KH. Đt: 058 832693. 

 

Dòng Mến Thánh Giá Huế

 

1. Cộng đoàn Phước Hoà: 206/1 Đồng Nai, Nha Trang, KH. Đt: 058 873684.

2. Cộng đoàn Hoà Nghĩa: Cam Đức, Cam Ranh, KH. Đt: 058 859291. 

3. Cộng đoàn Hoà Yên: Cam Đức, Cam Ranh, KH. Đt: 058 859235.

4. Cộng đoàn Vĩnh Bình: Thuỷ Ba, Cam An Bắc, Cam Ranh, KH.

5. Cộng đoàn Vĩnh An: Triệu Hải, Cam An Bắc, Cam Ranh, KH.

6. Cộng đoàn Nghĩa Phú: Cam Nghĩa, Cam Ranh, KH.

7. Cộng đoàn Vĩnh Thái: Vĩnh Thái, Cam  Hiệp Nam, Cam Ranh, KH.

 

Dòng Đức Bà Truyền Giáo

 

1. Cộng đoàn Nha Trang: 31A Thái Nguyên, Nha Trang, KH. Đt: 058 829194.

2. Cộng đoàn Phước Đồng: Xã Phước Đồng, Nha Trang, KH.

3. Cộng đoàn Vinh Trang: Vinh Trang, Cam An Nam, Cam Ranh, KH. Đt: 058 864013.

 

Dòng nữ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

 

1. Cộng đoàn Niềm Vui: Suối Dầu, Suối Cát, Diên Khánh, KH. Đt: 058 641091.

2. Cộng đoàn Sao Mai: Thanh Hải, Vĩnh  Hải, Nha Trang, KH. Đt: 058 830022.

3. Cộng đoàn Phan Rang: Thị xã Phan Rang, Ninh Thuận. Đt: 068 823692.

 

Dòng Vinh Sơn

 

1. Nhà chính, Hoà Yên: Cam Đức, Cam Ranh, KH. Đt: 058 859225.

2. Cộng đoàn Thái Hoà, Phan Rang: Đá Bắn, Phan Rang, Ninh Thuận.

    Đt: 068 871069.

 

Dòng Thánh Phaolô thành Chartres

 

1. Cộng đoàn Mỹ Đức: Họ Mỹ Đức, P. Phước Mỹ, Tx. Phan Rang, Ninh Thuận.

    Đt: 068 824098.

2. Cộng đoàn Quảng Thuận: Quảng Thuận, Ninh Sơn, Ninh Thuận. Đt: 068 854416.

VI. DANH SÁCH LINH MỤC <<
VIII. HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI >>
 
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2-2024
Cầu nguyện cho các bệnh nan y
Chúng hãy cầu nguyện để những người mắc bệnh an y cũng như gia đình của họ luôn được hưởng những lợi ích của sự trợ giúp y khoa và lòng nhân đạo.
For the terminally ill
February’s prayer intention is that the sick, “who are in the final stages of life, and their families receive the necessary medical and human care and accompaniment.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@