Mục đích của cuộc đời là trải rộng hạnh phúc.

Maharishi Mahest Yogi
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15166
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Huế» GP Nha Trang
S  M  L
(Cập nhật: 09/06/2008)
 
VI. DANH SÁCH LINH MỤC

(Cập nhật ngày 9-6-2008)

 

1. Giuse Nguyễn Bình An; sinh 15-9-1948; lm 1-4-1975. Đc: Gx. Bình Cang, Võ Cang,

    Vĩnh Trung, Nha Trang. Đt: 058 890178.

2. Gioan Nguyễn Hoài An (SVD); sinh 23-7-1950; lm 21-12-1999.

    Email:anhoainguyen@netzoro.net

3. Giuse Phan Thiện Ân (CSsR); sinh 3-7-1933; lm 1-9-1958. Đc: Gx. Giuse,

     53 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hoà (KH). Đt: 058 825803.

     Số 4 Tô Hiến Thành, Nha Trang, KH. Đt: 058 513204. Email: dcct@dng. vnn.vn 

4. Phêrô Nguyễn Thời Bá; sinh 5-9-1958; lm 29-6-1995. Đc: Gx. Xuân Ninh, Cam Phúc Nam, Cam Ranh, KH. Đt: 058 861330. Email: thoiba@pmail.vnn.vn

5. G.B. Nguyễn Hữu Ban;  sinh 11-2-1933; lm 7-6-1960.  Đc: Nhà Hưu dưỡng Linh mục,

    12 Bãi Dương, Thanh Hải, Nha Trang, KH. Đt: 058 832901.

6. Phaolô Trần Sơn Bích; sinh 28-2-1928; lm 1-12-1957. Đc: Nhà Hưu dưỡng Chí Hoà,

    245/45 CMT 8, P.7, Q. Tân Bình, TP. HCM. Đt: 08 8640349.

7. Antôn Nguyễn Văn Bình; sinh 6-12-1941; lm 1-5-1970. Đc: Nhà Hưu dưỡng Linh mục, 12 Bãi Dương, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha Trang, KH. Đt: 058 832901. 

8. Giuse Phan Thanh Bình; sinh 19-3-1919, lm 1-9-1957. Đc: Gx. Vinh Trang,

    Cam An Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà.

9. Phêrô Bapt. Đỗ Long Bộ (OFM); sinh 28-2-1921; lm 29-6-1950. Đc: Gx. Vĩnh Phước,

    HT 65, tổ 32, K. Trường Phúc, Nha Trang. Đt: 058 831112.

10. Phêrô Lê Minh Cao; sinh 11-11-1956; lm 6-7-1995. Đc: Gx. Song Mỹ, Tân Sơn,

      Ninh Sơn, Ninh Thuận. Đt: 068 854291. Email: lmcao@vol.vnn.vn

11. P.X. Nguyễn Chí Cần; sinh 28-2-1949; lm 25-8-1976. Đc: Gx. Phước Hải, 30 Trương Định, Nha Trang. Đt: 058 510539. Email: chicannt@dng.vnn.vn

12. Théophile Ngô Hoàn Cầu (SVD); sinh 4-4-1941; lm 19-12-1992. Đc: 10 Võ Thị Sáu,

      Nha Trang. Đt: 058 881100. Email: dtgiuse@dng.vnn.vn

13. Hyacintô Võ Thành Châu (SVD); sinh 12-8-1952; lm 21-12-1999. Du học Philippines. Email: vtc@yahoo.com.

14. Giacôbê Bùi Chung; sinh 15-5-1926; lm 23-5-1961. Đc: Gx. Quảng Thuận, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận.

15. Giuse Chu Đình Chuyển (CSsR); sinh 20-3-1941, lm 24-6-1995. Đc: 4 Tô Hiến Thành,

     Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058 510537. Email: dcct@dng.vnn.vn

16. Phêrô Vũ Văn Tự Chương; sinh 2-12-1928; lm 22-12-1956.

      Đc: Nhà Hưu dưỡng Phát Diệm, 212 đường 23/6, P.15, Q. Gò Vấp, TP.HCM.

      Đt: 08 9960566.

17. Gioakim Nguyễn Văn Có (OFM); sinh 21-5-1944; lm 18-5-1975. Đc: Gx. Đất Sét,

      Xuân Nam, Diên Xuân, Diên Khánh, KH. Đt: 058 787314.

18. Đaniel Đinh Viết Cư (SVD); sinh 10-11-1944; lm 5-4-1994. Đc: Gx. Thánh Gia,

      10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, KH. Đt: 058 883809.

19. G.B. Trần Minh Cương;  sinh 14-7-1947; lm 19-12-1974. Đc: Gx. Tấn Tài

      Tấn Tài, Phan Rang, Ninh Thuận. Đt: 068.825293.

      Email: nhathopr@hcm.vnn.vn

20. Luca Nguyễn Đình Dung; sinh 12-2-1968, lm 30-8-2001. Đc: Gx. Quảng Thuận,

     Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận. Đt: 068 854292. Email: lucadung@pmail.vnn.vn

21. G.B. Lê Ngọc Dũng; sinh 10-4-1958; lm 19-6-1997. Du học Roma.

      Email: jbdung@yahoo.com

22. Phêrô Nguyễn Xuân Dũng; sinh 5-3-1958; lm 19-6-1997. Đc: Gx. Ngọc Thuỷ, Ngọc Thảo, HT 11, Nha Trang. Đt: 0913 857205. Email: ocddungnt@yahoo.com

23. Phaolô Đặng Ngọc Duy; sinh 3-3-1957; lm 19-12-1996. Đc: Gx. Cầu Ké, Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang.

24. Phêrô Nguyễn Đại. Đc: Gx. Chính Toà, 31A Thái Nguyên, Nha Trang. Đt: 058 823335 - 828979

25. Đamien Phan Châu Đại (SVD); sinh 4-1-1927; lm 19-12-1992. Đc: 10 Võ Thị Sáu,

      Nha Trang, KH. Đt: 058 881100.

26. Giuse Nguyễn Xuân Đạt. Đc: Gx. Ninh Hoà, 64B Nguyễn Huệ, Ninh Hoà, Khánh Hoà. Đt: 058 844102

27. Đa Minh Nguyễn Công Đắc; sinh 7-2-1959; lm 15-10-1993. Du học Roma.

      Email: domdac@yahoo.com

28. G.B. Nguyễn Kim Đệ; sinh 8-1-1966; lm 19-6-1997. Đc: Gx. Thái Hoà, Đá Bắn, Hộ Hải,

      Ninh Hải, Ninh Thuận. Đt: 068 871005. Email: gioande@hcm.vnn.vn

29. Phêrô Trần Văn Điện; sinh 2-1-1957; lm 19-6-1997. Đc: Gx. Ba Ngòi, Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hoà. Đt : 058 856533

30. Giuse Ngô Mạnh Điệp; sinh 15-7-1948; lm 7-9-1975. Đc: Gx. Hòn Thiên, Hộ Hải,

      Ninh Hải, Ninh Thuận. Đt: 068 854291. Email: ngodiep@yahoo.com

31. G.B. Nguyễn Bình Định (CSsR); sinh 24-8-1969; lm 19-3-2004. Đc: 4 Tô Hiến Thành,

      Nha Trang, KH. Đt: 058 510537. Email: dcct@dng.vnn.vn

32. Inhaxiô Loyola Bùi Sĩ Đức; sinh 2-7-1962; lm 6-7-1995. Đc: Tu hội Nagia, 4A/1

      Khiết Tâm, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM. Đt: 0908 179209.

33. Alexis Trần Đức Hải (OFM); sinh 17-3-1948; lm 15-4-1975. Đc:  3 Mai Thị Lựu, Q.1,

      TP.HCM. Đt: 08 8222294. Email:duc-hai@fmail.vnn.vn

34. Giuse Nguyễn Thanh Hải; sinh 20-12-1960; lm 19-6-1997. Đc: Gx. Mỹ Hoán, Ninh Thân, Ninh Hoà, Khánh Hoà. Đt: 058 620347. Email: joshai@vol.vnn.vn

35. Phêrô Trần Văn Hải; sinh 5-2-1968; lm 17-12-1998. Đc: Gx. Tân Hội, Thành Hải,

     Phan Rang, Ninh Thuận. Đt: 068 871276. Email: lmvanhai@hcm.vnn.vn

36. Anrê Lê Văn Hải; sinh 1-4-1958; lm 6-7-1995. Đc: Gx. Sông  Pha, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận. Đt: 068 852220. Email: lmahai@pmail.vnn.vn

37. Luy Nguyễn Phúc Hải; sinh 4-7-1952; lm 5-4-1994. Đc: Gx. Phù Sa, Xuân Ngọc,

     Vĩnh Ngọc, Nha Trang.

38. Phaolô Ngô Hành (SVD); sinh 1-12-1949; lm 5-4-1994. Đc: Gx. Khiết Tâm,

     17/41 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Đt: 058 881834.

     Email: paulhanh@dng.vnn.vn

39. G.B. Nguyễn Trung Hiếu, sinh 9-5-1972, lm 19-6-2002. Đc: Gx. Hoà Nghĩa, Cam Đức,Cam Ranh, KH. Đt: 058 859662.

      Email: jbhieu@pmail.vnn.vn

40. Tôma Trần Văn Hiệu; sinh 30-1-1941; lm 15-4-1975. Đc: Gx. Hoà Do, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, KH. Đt: 058 857365. Email: thomastran@pmail.vnn.vn

41. Giuse Lê Đức Hoà; sinh 2-2-1970; lm 17-6-2004. Đc: Gx. Ngọc Thuỷ, Ngọc Thảo,

      HT 11, Nha Trang, KH.

42. Gioakim Nguyễn Phúc Hoà; sinh 17-6-1961; lm 19-6-1997. Đc: Gx. Phước Thiện,

      Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận. Đt: 068 862195 - 862410.

      Email: phuchoa61@pmail.vnn.vn

43. Giuse Trần Đình Hoà; sinh 1-4-1958; lm 29-6-1995. Đc: Gx. Dục Mỹ, Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà. Đt: 058 848020

      Gx. Mỹ Hoán, Ninh Tân, Ninh Hoà, KH. Đt: 058 620347.

44. Gioakim Nguyễn Thái Hoà. Đc: Gx. Hoà Yên, Cam Đức, Cam Ranh, Khánh Hoà.

       Đt: 058 859493

45. Phêrô Trần Huy Hoàng; sinh 23-4-1964; lm 23-6-2000. Du học Mỹ

46. Clément Lưu Minh Hoàng (SVD); 29-5-1936; lm 19-3-1975. Đc: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, KH. Đt: 058 881100. Email: dtgiuse@dng.vnn.vn 

V. MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA GIÁO PHẬN <<
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN >>
 
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Xuân vui ca
Ý cầu nguyện của ĐTC cho tháng 10: Cầu cho Thượng Hội đồng
Chờ em về
Em ngắm hoa
Bến thuyền
Người đã quên
Cùng bước - Bài hát chủ đề của "Nhịp cầu Hiệp hành"
Hẹn em
Nhớ về tổ tiên
Biển tình xuân thắm
Tuổi xuân
Đừng em
Xuân hạnh phúc
Giáng Sinh, Thiên thần hát
Dâng bánh rượu Noel
Hát mừng Noel
Giáo huấn vui - 1
Em đi rồi
Thánh lễ ĐTC Phanxicô tại Bangkok, Thái Lan
Tưởng niệm Cuộc Thương khó của Chúa, Vatican 2019
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
Tuẫn đạo - tử vì đạo - tử đạo
Tẫn liệm hay tẩm liệm?
Hoà
Tạo vật - thụ tạo
Mục tử
Nhà thờ, thánh đường
Thương khó, khổ nạn
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@