Hạnh phúc thật sự không đến từ sự ích kỷ hay những mưu cầu cá nhân để có được sự thoả mãn hoặc vui thích, nhưng đến từ việc tìm thấy Chúa và mang đến cho những người khác tình yêu, hạnh phúc và sự sống của Ngài.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15181
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 08/02/2013)
A  A  A
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

(Mt 16,13-20)


TIN MỪNG

13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philipphê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" 14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ." 15 Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" 16 Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." 17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.


13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"

14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."

15 He said to them, "But who do you say that I am?"

16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."

17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.

18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.

19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."

20  Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Messiah.

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mátthêu 16,19

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)

a. Ông Giêrêmia
b. Ông Êlia
c. Ông Gioan Tẩy Giả
d. Cả a, b và c đúng

2. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)

a. Ông Gioan
b. Ông Philipphê
c. Ông Tôma
d. Ông Simon Phêrô

3. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,17)

a. Ông Môsê
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời
c. Tổ phụ Abraham
d. Ngôn sứ Êlia

4. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)

a. Chính trị
b. Tử thần
c. Vua chúa
d. Xã hội.

5. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16,19)

a. Ông Giacôbê
b. Ông Phêrô
c. Ông Gioan
d. Ông Tôma

III. Ô CHỮ


Những gợi ý


1. Trên Tảng Đá là Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của ngài? (Mt 16,18)

2. Đức Giêsu đã trao cho ông Phêrô chìa khóa gì? (Mt 16,19)

3. Đây là 1 trong những nhân vật mà người ta nghĩ về Con Người là ai? (Mt 16,14)

4. Ông Simon Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)

5. Đức Giêsu gọi ông Simon là Phêrô, nghĩa là gì? (Mt 16,18)

6. Cha của ông Phêrô? (Mt 16,17)

7. Đây là nơi ông Phêrô tuyên xưng dhs là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,13)

8. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con của ai? (Mt 16,16)

9. Đây là 1 trong những nhân vật mà người ta nghĩ về Con Người là ai? (Mt 16,14)

10. Đức Giêsu trao chìa khóa Nước Trời cho ai? (Mt 16,19)

11. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Mt 16,16)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống"  (Mt 16,16)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

(Mt 16,13-20)

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chìa Khoá Nước Trời

* Tin Mừng thánh Mátthêu 16,19: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14)
2. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16)
3. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17)
4. b. Tử thần (Mt 16,18)
5. b. Ông Phêrô (Mt 16,19)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Hội Thánh (Mt 16,18)
2. Nước Trời (Mt 16,19)
3. Ông Gioan tẩy giả (Mt 16,14)
4. Đức Giêsu (Mt 16,16)
5. Tảng Đá (Mt 16,18)
6. Ông Giona (Mt 16,17)
7. Xêdarê Philipphê (Mt 16,13)
8. Con Thiên Chúa (Mt 16,16)
9. Ngôn sứ  Êlia (Mt 16,14)
10. Ông Phêrô (Mt 16,19)
11. Đấng Kitô (Mt 16,16)

Hàng dọc: Tông Đồ Phêrô

Nguyễn Thái Hùng
Ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@