Đừng tiếc những lời yêu thương dành cho những người bạn. Hãy nói với họ ngay lúc này. Đừng đợi đến khi viết lên bia mộ của họ.

Anna Cummin
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15044
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-

Thánh Phanxicô Xavier Hà Trọng Mậu và các bạn tử đạo

Lễ ngày 19 tháng 12

Năm vị tử đạo này gồm hai thầy giảng và ba giáo dân, cùng bị tù hơn một năm và bị xử giảo ngày 19-12-1839, tại Bắc Ninh.

- Thầy giảng Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu sinh khoảng năm 1790 tại làng Riền. Dù thời buổi khó khăn, ngài vẫn hăng say với sứ mạng tông đồ. Giữa lúc lẩn trốn tại vùng Nhất, ngài bị một kẻ bội giáo tố giác với quan tỉnh Bắc Ninh và bị bắt.

- Thầy giảng Ða Minh Bùi Văn Úy, 25 tuổi, sinh tại Tiền Môn, làng Kẻ Trèm, tỉnh Thái Bình. Sống với cha Phêrô Tự từ nhỏ, ngài rất can đảm sẵn sàng để bị bắt thay cha. Nhưng sau cùng cả hai đều bị bắt tại làng Kẻ Mốt.

- Thánh Tôma Nguyễn Văn Ðệ sinh khoảng năm 1810 ở Bồ Trang. Từ nhỏ ngài đã đến sinh sống tại làng Kẻ Mốt, làm nghề thợ may và bị bắt ngày 28-6-1838.

- Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, 21 tuổi, là giáo hữu tân tòng và thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, 25 tuổi đang học đạo và được rửa tội khi bị giam trong ngục, cả hai cùng là nông dân Phy Trang.

Ngày 27-7-1838, quan tỉnh đề án xử tử cha Tự và ông lang Hoàng Lương Cảnh cùng bị giam một nơi, còn các ngài thì bị khổ sai biệt xứ. Bản án được chấp thuận, và chính ra ngày 5-9-1838, các ngài bị đày vào Bình Ðịnh, nhưng quan tỉnh vẫn giữ các ngài lại vì hy vong sẽ khuyên can các ngài bỏ đạo. Theo gương cha Tự, các ngài luôn kiên tâm, dù nhiều lần bị tra tấn, dụ dỗ. Tuy ở trong tù, nhưng các ngài luôn sống theo tinh thần dòng Ða Minh và tiếp tục việc tông đồ. Các ngài đã giúp cho 14 tù nhân trở lại đạo.

Sau hơn một năm không kết quả, quan liền xin triều đình ra án xử tử. Ðêm 18-12-1839, án về đến nơi và ngay sáng hôm sau tất cả đã bị xử giảo.

Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã phong Chân Phước cho các ngài vào ngày 27/5/1900 và Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-6-1988.

Tiểu sử các thánh trong tháng

    NgàyKính Thánh
2/2/2024 Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh
2/2/2024 Thánh Gioan Thêôphan Vénard (Ven), linh mục
3/2/2024 Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo
3/2/2024 Thánh Ansgariô, giám mục
5/2/2024 Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo
6/2/2024 Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo (1597)
8/2/2024 Thánh Hiêrônimô Emilianô, Linh mục (1481-1537)
8/2/2024 Thánh Josephina Bakhita, trinh nữ
10/2/2024 Thánh Scôlastica, Đồng trinh (480-543)
11/2/2024 Đức Mẹ Lộ Đức
13/2/2024 Thánh Laurentiô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục (1802–1856)
13/2/2024 Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục
14/2/2024 Thánh Cyrillô, đan sĩ, và Thánh Mêthôđiô, giám mục
17/2/2024 Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
21/2/2024 Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ
22/2/2024 Thành lập Tông Toà Thánh Phêrô
23/2/2024 Thánh Polycarpô, giám mục, tử đạo
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2-2024
Cầu nguyện cho các bệnh nan y
Chúng hãy cầu nguyện để những người mắc bệnh an y cũng như gia đình của họ luôn được hưởng những lợi ích của sự trợ giúp y khoa và lòng nhân đạo.
For the terminally ill
February’s prayer intention is that the sick, “who are in the final stages of life, and their families receive the necessary medical and human care and accompaniment.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@