Print  
Quan hệ Mỹ-Cuba: Giáo hoàng Phanxicô, nhà trung gian chủ chốt
Bản tin ngày: 18/12/2014   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Một thành công mới của Đức Giáo hoàng Phanxicô: Đó là thúc đẩy quá trình bình thường hoá quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba, qua đó, làm tăng vai trò của Vatican trên trường quốc tế. Đích thân Ngài đã can thiệp, thúc đẩy việc cải thiện mối quan hệ Cuba-Hoa Kỳ và vào mùa hè vừa qua, Vatican đã kín đáo tổ chức được một cuộc gặp mang tính chất quyết định trong hồ sơ này.

Từ Roma, thông tín viên RFI Antoine-Marie Izoard tường trình:

"Với Đức Giáo hoàng Phanxico, nền ngoại giao Vatican dường như tìm lại được sự năng động và đóng vai trò trung tâm như dưới thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, với bằng chứng là Vatican thúc đẩy tái lập mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba, được đánh giá là mang tính lịch sử.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tranh thủ uy tín và sự nổi tiếng của ngài để đưa ra các thông điệp đối với thế giới, mà trước hết là những điều mà ngài vẫn luôn luôn cổ vũ: Đó là tạo thuận lợi cho mọi gặp gỡ và đối thoại.

Toà Thánh Vatican khẳng định vai trò trung tâm của Đức Giáo hoàng Phanxicô: Trong những tháng gần đây, dường như là vào mùa hè vừa qua, ngài đã viết thư cho Chủ tịch Cuba và Tổng thống Mỹ, đề nghị hai nước giải quyết những vấn đề nhân đạo hiện nay; tức là vấn đề tù nhân Guantanamo và việc Cuba trả tự do cho công dân Mỹ Alan Gross và Hoa Kỳ thả các điệp viên Cuba.

Vị Giáo hoàng người gốc Châu Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử, trong các bức thư của ngài, đã kêu gọi Chủ tịch Cuba Raul Catro và Tổng thống Mỹ Barack Obama hãy tạo ra một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai nước.

Nhờ có Đức Giáo hoàng và những cộng sự thân cận của ngài, như cựu đại diện của Giáo hoàng tại Cuba hay Quốc vụ khanh, Hồng y Pietro Parolini, một nhà ngoại giao lão luyện tinh tế, mà hồi tháng 10 vừa qua, Vatican đã kín đáo tổ chức và đón tiếp một cuộc gặp mang tính chất quyết định giữa đại diện chính quyền Mỹ và Cuba."


http://vi.rfi.fr/quoc-te/20141218-giao-hoang-phanxico-nha-trung-gian-chu-chot-thuc-day-cai-thien-quan-he-my-cuba/
In ngày: 19/07/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print