Print  
IV. CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA GIÁO PHẬN
Bản tin ngày: 23/05/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

 

Theo thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007

                 (cập nhật ngày 31-3-2008)

Diện tích: 9.486,25 km2

Dân số: 1.650.000

Số giáo dân: 194.403

Linh mục: 179

Nam tu: 50

Nữ tu: 552

Nữ tu hội: 30

Đại chủng sinh: 58

Chủng sinh dự bị: 114

Giáo lý viên: 2.047

Rửa tội: 4.272

Rước lễ: 3.732

Thêm sức: 4.622

Hôn phối: 1.996

 

In ngày: 18/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print